school bus.png
Pouk od 22. februarja 2021 dalje

 

 

 

 

 

 

 

Dragi učenci, spoštovani starši,

za učence od 1. do vključno 9. razreda osnovne šole se bo od ponedeljka, 22. 2. 2021, pouk izvajal v prostorih šole. Vzgojno-izobraževalno delo bo potekalo ob upoštevanju vseh higienskih ukrepov za preprečevanje širjenja okužbe SARS-CoV-2, ki jih je pripravil in objavil NIJZ.

Pouk se bo organiziral v matični učilnici oddelka, učenci učilnic ne bodo menjali, lahko pa bodo vanje vstopali učitelji posameznih predmetov, skladno z urnikom pouka in organizacijo dela.

Izvajal se bo le obvezni program, izbirni predmeti se bodo izvajali na daljavo, razen v primeru, ko izbirni predmet obiskuje le en oddelek. Jutranje varstvo je še naprej namenjeno za učence 1. razredov. Podaljšano bivanje bo na voljo za učence od 1. do 3. razreda, za učence 4. in 5. razredov pa le za tiste, ki to nujno potrebujejo.

Učenci od 2. do 9. razreda bodo v šolo vstopali skozi glavni vhod s časovnim zamikom in ločeno po oddelkih. Učenci v šolo ne vstopajo sami, ampak zbrani po oddelkih z upoštevanjem ustrezne razdalje počakajo učitelje, ki pridejo ponje.

V skupnih prostorih so obvezne zaščitne maske, brez teh vstop v šolo ni dovoljen.

Pred odhodom v matične učilnice se bodo učenci v šolski garderobi preobuli v copate, pri tem morajo upoštevati ustrezno varnostno razdaljo.

V ponedeljek pouk pričnemo ob 8.20. Prva šolska  ura bo ura oddelčne skupnosti, kjer vam bo razredničarka podala vsa navodila za spremenjeni režim dela v šoli. V prilogi tega obvestila se nahajajo spremenjeni urniki pouka za posamezne razrede. Urniki bodo veljali vse do preklica varnostnih ukrepov v zvezi s pandemijo.

Če je otrok imel pred zaprtjem šole prijavljeno kosilo, ga ima prijavljenega tudi sedaj. Prosimo, da starši sami poskrbite za odjavo prehrane. Morebitne odjave sporočite v tajništvo šole.

Pouka naj se udeležujejo le zdrave učenke in učenci, prav tako naj v šolo ne prihajajo tisti učenci, katerih ožji družinski člani so pozitivni na COVID-19.

Starše in učence, ki se vračate iz držav, za katere je pri vstopu v našo državo potrebna karantena, prosimo, da to strogo upoštevate in o tem obvestite razrednega učitelja.

Preživite ostanek počitnic, kar se da brezskrbno. Vidimo se v ponedeljek 22. 2. 2021

v šoli. Veselimo se srečanja z vami.

 

                                                                                            Ravnateljica: Liljana Lihteneker

Obvestilo za vozače

Avtobusni prevozi za učence bodo potekali po ustaljenem voznem redu na že znanih lokacijah kakor  pred zaprtjem šole.

Presern ozadje.jpg
OB SLOVENSKEM KULTURNEM PRAZNIKU

Ob 8. februarju – Prešernovem dnevu –  smo na naši šoli namenili pozornost umetniškemu ustvarjanju naših učencev.  Pisali so pesmi ter prozna dela, vse od prvih pesniških poskusov do čisto prave poezije in proznih del, kar smo zbrali v Literarnem ustvarjanju naših učencev.

Naši najmlajši so kulturni praznik obeležili s prepevanjem slovenskih ljudskih pesmi. Tisti, ki imajo slikarsko žilico, so likovno ustvarjali na temo slovenskega kulturnega praznika in nastale so čudovite upodobitve Franceta Prešerna, njegove rojstne hiše, Primicove Julije, pa tudi nekaj ilustracij Prešernovih pesmi. Nekaj teh likovnih del si je možno ogledati ob poslušanju oddaje Šolskega radia, ki smo jo preselili na našo spletno stran. Pri ustvarjanju spominske radijske oddaje o našem velikem pesniku so sodelovali Jana Bastič, Veronika Kotnik, Nastja Romih, Tjaša Podlesek in Jakob Brglez,  Veroniki in Jakobu pa lahko v oddaji prisluhnemo tudi na njunih inštrumentih.

Še več likovnih izdelkov, ki so nastali pred Prešernovim dnevom, pa bo na ogled v spletni galeriji. Tam si bo možno ogledati tudi izdelke iz gline učencev 2. b, ki bodo nastali na virtualni delavnici ob sodelovanju s člani društva Gambatte.

VPIS OTROK V PRVI RAZRED

 

Kdaj in kako?  V mesecu februarju po pošti.

 

Kdo?   Otroci, ki bodo v koledarskem letu 2021 dopolnili starost 6 let (rojeni leta 2015) in živijo v šolskem okolišu OŠ Gustava Šiliha. In otroci, ki so lani imeli odložitev šolanja.

 

Starši oz. skrbniki boste obvestilo o vpisu prejeli po pošti najkasneje do 5. 2. 2021.

 

Postopek prepisa:   Otroka vpišete pri nas, nato pa na izbrano šolo naslovite pisno vlogo za prešolanje. Enak postopek velja za starše, ki želite prepisati otroka na našo šolo, a ne živite v našem šolskem okolišu.

 

Odložitev šolanja:  Če razmišljate o odložitvi šolanja vašega otroka, naslovite do konca februarja na šolo pisno vlogo za odložitev šolanja. O vlogi odloča strokovna komisija, ki jo imenuje ravnateljica šole.

 

Zdravniški pregled pred vstopom v šolo opravljajo v ZD Velenje. Vabilo na zdravniški pregled boste prejeli po pošti naknadno.

 

 

Za več informacij glede vpisa v prvi razred lahko pokličete svetovalni delavki na telefonski številki 03 89 84 227 in 03 89 84 229.

Vpis otrok v javno šolo ureja Zakon o osnovni šoli (UR. l. RS, 81/06).

Male%20sive%20celice_edited.jpg

Slovenska mreža zdravih šol se odziva na probleme v zvezi z zdravjem otrok in mladostnikov ter se usmerja k razvojnim programom za promocijo zdravja na telesnem, duševnem, socialnem in okoljskem področju zdravja za učence, učitelje in starše.

 

Please reload

POGUM

V projektu POGUM, ki pomeni »Krepitev kompetence podjetnosti in spodbujanje prožnega prehajanja med izobraževanjem in okoljem v osnovnih šolah« bomo spodbujali način razmišljanja in razumevanja podjetnosti v osnovnih šolah kot zmožnost razvijanja ustvarjalnosti, inovativnosti in proaktivnosti posameznika in skupin

Please reload

Temelj odgovornega odnosa do okolja ni le posredovanje in pridobivanje znanja, ampak dejavno spreminjanje kulture obnašanja in ravnanja. Ekošola je metodološko in mednarodno primerljiv program z medpredmetnim povezovanjem znanja za življenje, ki razvija odgovoren odnos do okolja, narave in bivanja nasploh.

Please reload

Kulturna šola je projekt, primarno namenjen obšolskim dejavnostim iz področja kulture  v osnovnih šolah, ki ima jasen cilj – dvigniti kvaliteto in obseg aktivnega in pasivnega kulturnega udejstvovanja učencev in njihovih staršev, starih staršev ter mentorjev v sklopu obšolskih dejavnosti, ki niso del šolskega kurikula.

Please reload

Cilj operacije je izboljšanje kompetenc in dosežkov mladih ter večja usposobljenost izobraževalcev prek večje uporabe sodobne IKT pri poučevanju in učenju. Vzgojno-izobraževalnim zavodom se sofinancira izgradnja brezžičnih omrežij in nakup IKT opreme, razvija se e-storitve in e-vsebine.

Please reload

Osnovna šola GUSTAVA ŠILIHA     Vodnikova 3    3320 Velenje    tel.: 03 898 42 20

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now