Zadnji šolski dan

V sredo, 24.6.2020 je odhod avtobusa ob 12.30.

Spoštovani učenci

Od srede, 3. 6. 2020 do konca šolskega leta velja nov urnik za učence od 6. do 9. razreda.

 

S klikom na spodnji gumb se vam odpre povezava do urnika.

 

Tu si lahko preberete HIGIENSKA PRIPOROČILA ZA IZVAJANJE POUKA V OSNOVNI ŠOLI ZA PREPREČEVANJE ŠIRJENJA SARS-CoV-2.

Pozdravljene učenke in učenci

V ponedeljek, 1. 6. 2020 se v šolo vračate učenci 4. in 5. razreda, v sredo, 3. 6. 2020 pa tudi učenci 6., 7. in 8. razreda.

 Vzgojno-izobraževalno delo bo tako od 1. 6. 2020 za vse učence (od 1. do 9. razreda) potekalo v normativno določenih oddelkih, kot pred razglasitvijo pandemije.

Predmetni pouk v drugem in tretjem triletju bo organiziran v matični učilnici oddelka. Učenci učilnic ne boste menjavali, se bodo pa učitelji. Ne bo kabinetnega pouka in mešanja učencev v skupinah in pouka  v manjših učnih skupinah. Pouk bo potekal v skladu z urnikom pouka in organizacijo kot pred razglasitvijo pandemije, ne bo pa se izvajala 1. učna ura (7.30-8.15). Pričetek pouka bo ob 8. 20.

Še vedno bo treba izvajati splošne higienske ukrepe, ki jih je že in jih bo za novo situacijo še, pripravil NIJZ, s poudarkom, da v šolo prihajate le zdravi učenci.

Prevozi avtobusov bodo organizirani po ustaljenem urniku.

 

                                                                                                                                              Lep pozdrav

                                                                                                                                Liljana Lihteneker, ravnateljica

Teden ljubiteljske kulture 2020

OŠ Gustava Šiliha Velenje že nekaj let sodeluje v projektu Teden ljubiteljske kulture. Pridružili smo se tudi že sedmemu Tednu ljubiteljske kulture po vrsti, čeprav je zaradi koronavirusa in šolanja na daljavo tudi na naši šoli potekal v nekoliko drugačni obliki, kot smo bili vajeni do sedaj.  Učenci so večinoma ustvarjali doma, tisti, ki so se že vrnili v šolske klopi, pa tudi na šoli. 


Ker je rdeča nit letošnjega praznika ljubiteljske kulture in umetnosti inštrumentalna glasba, je tudi vse ustvarjanje v zvezi s tem dogodkom na naši šoli letos vezano na to temo.


Učitelji so svojim učencem najprej predstavili pomen tega tedna, letošnjo osrednjo temo in jim podali navodila za ustvarjanje. Učenci od 1. do 5. razreda so ustvarjali po navodilih svojih razrednikov in učiteljev v oddelkih podaljšanega bivanja, učenci od 6. do 9. razreda pa po navodilih učiteljic glasbene in likovne umetnosti ter učitelja tehnike.


Na šoli je veliko učencev, ki se učijo različnih inštrumentov. Ob Tednu ljubiteljske kulture 2020 so posneli igranje nanje. Nekateri so ustvarili tudi čisto svoje skladbe. Svoje glasbeno ustvarjanje so posneli tudi učenci, ki se z glasbo ukvarjajo le ljubiteljsko. 


Učenci so izdelovali tudi svoje inštrumente, pri izdelavi katerih jih je omejevala le domišljija. Tako so na primer nastali inštrumenti – dežne palice, na katere so učenci prek spletnega šolanja tudi zaigrali. Preprosti inštrumenti so nastali tudi iz odpadne embalaže, naravnih materialov, gospodinjskih pripomočkov in različnih predmetov. Ti učenci so potem na melodijo pesmi Mi se imamo radi s svojim glasbilom ustvarili glasbeno spremljavo. Nekateri so se odločili za upodabljanje oseb, ki igrajo na prav posebno, še nikoli videno glasbilo. Nekaj učencev je upodobilo že znana glasbila, drugi kombinacije že poznanih glasbil, nekaj pa jih je ob likovnem ustvarjanju eksperimentiralo in nastala so čisto nova glasbila.


Veseli smo, da so se naši učenci tudi letos aktivno vključili v Teden ljubiteljske kulture.  Najboljši izdelki so v poslušanje na voljo pod tem zapisom, upodobitve glasbil pa najdete v galeriji šolske spletne strani.

POUK NA DALJAVO

Učna snov – 11. teden (1. 6. 2020 – 2. 6. 2020)

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI ( 4., 5. in 6. razred)

6. razred,

7. razred

8. razred, (MAT), 

9. razred.

 

Elektronski naslovi učiteljev: Klik

__________________________________________________________________________________________

S klikom na spodnji gumb se vam odpre snov preteklih tednov.

__________________________________________________________________________________________

V primeru tehničnih zapletov ali nedelovanja zavihka do vsebin se obrnite na administratorja šolske spletne strani: mateja.cigler@os-gsve.si

Spletno Državno tekmovanje mladih čebelarjev 2020

V soboto, 23. maja 2020, je potekalo spletno Državno tekmovanje mladih čebelarjev, ki ga je organizirala Čebelarska zveza Slovenije.

Tekmovanja so se udeležili:

- Metka Škrubej (nižja kategorija),

- Trina Kompare (nižja kategorija),

- Manja German (srednja kategorija),

- Timotej Kompare (srednja kategorija),

- Igor Jugovič (Gimnazija Velenje, višja kategorija).

 

Vsi tekmovalci so se odlično odrezali, za svoje čebelarsko znanje prejmejo zaslužena priznanja. Vsem tekmovalcem iskrene čestitke za odličen uspeh, še zlasti Metki Škrubej, ki je osvojila vse možne točke.

 

                                                                                                                                    Mentorica Romea Kanduti

1/118

Please reload

Erasmus+ je program EU za sodelovanje na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa za obdobje 2014–2020. Program Erasmus+ je namenjen izboljšanju spretnosti in zaposljivosti mladih ter posodobitvi izobraževanja, usposabljanja in mladinskega dela.

Please reload

Slovenska mreža zdravih šol se odziva na probleme v zvezi z zdravjem otrok in mladostnikov ter se usmerja k razvojnim programom za promocijo zdravja na telesnem, duševnem, socialnem in okoljskem področju zdravja za učence, učitelje in starše.

 

Please reload

Temelj odgovornega odnosa do okolja ni le posredovanje in pridobivanje znanja, ampak dejavno spreminjanje kulture obnašanja in ravnanja. Ekošola je metodološko in mednarodno primerljiv program z medpredmetnim povezovanjem znanja za življenje, ki razvija odgovoren odnos do okolja, narave in bivanja nasploh.

Please reload

Kulturna šola je projekt, primarno namenjen obšolskim dejavnostim iz področja kulture  v osnovnih šolah, ki ima jasen cilj – dvigniti kvaliteto in obseg aktivnega in pasivnega kulturnega udejstvovanja učencev in njihovih staršev, starih staršev ter mentorjev v sklopu obšolskih dejavnosti, ki niso del šolskega kurikula.

Please reload

Cilj operacije je izboljšanje kompetenc in dosežkov mladih ter večja usposobljenost izobraževalcev prek večje uporabe sodobne IKT pri poučevanju in učenju. Vzgojno-izobraževalnim zavodom se sofinancira izgradnja brezžičnih omrežij in nakup IKT opreme, razvija se e-storitve in e-vsebine.

Please reload

Osnovna šola GUSTAVA ŠILIHA     Vodnikova 3    3320 Velenje    tel.: 03 898 42 20